^Do góry
Get Adobe Flash player

Mądre Sówki

3 latki  I budynek grupa na górze

W grupie pracują nauczycielki: Wiesława Podsiadły i Joanna Dorosławska, pomoc nauczyciela pani Marzena Dana oraz pani Katarzyna.

Grupa jest czynna w godiznach  7.00 - 16.00, po godzinie 16.00 dzieci przebywają w grupie SMERFY


Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze redagują nauczycielki

STYCZEŃ

1. Czas na bal
2. Moja Babcia i Dziadek
3. Zimowe zabawy

• zabawy matematyczne przy tablicy z ilustracjami, przeliczanie elementów w zakresie 1 - 4 oraz dostępnym dziecku, układanie i przeliczanie liczmanów, określanie liczby elementów
• kształtowanie uważnego słuchania tekstu, próby udzielania odpowiedzi na zadawane przez nauczyciela pytania do tekstu
• ćwiczenia oddechowe i motoryczne, usprawnianie artykulacji, wydłużanie oddechu, regulacja natężenia wydychanego powietrza
• poznawanie osób z najbliższego otoczenia, podawanie informacji o swoich bliskich.
• ćwiczenia grafomotoryczne, rysowanie różnorodnych spiral i fal na dużej powierzchni, ćwiczenia sprawności manualnych
• kształtowanie prawidłowej postawy ciała, doskonalenie umiejętności rzutu do celu, usprawnianie motoryki dużej
• zabawy taneczne na balu karnawałowym.


 Z życia Mądrych Sówek 2018/2019

1. Patriotyczny listopad

2. Ach co to był za bal!


 


 

 

BIP

  100x60 godlo polski    
 

Biuletyn Informacji

Publicznej

 

Ministerstwo

Edukacji

Narodowej

 

Wydział Oświaty

Dzielnicy

Ochota

 

Urząd Miasta Warszawy

 

Copyright © 2013. Przedszkole nr 100 Rights Reserved.